Διδάσκοντας την Αξία των Χρημάτων στα Παιδιά μέσα από το χαρτζιλίκι

Jan 31 , 2024

Διδάσκοντας την Αξία των Χρημάτων στα Παιδιά μέσα από το χαρτζιλίκι

Χαρτζιλίκι δεν είναι απλά χρήματα για παιχνίδια ή γλυκά. Είναι εργαλείο διδασκαλίας. που διδάσκει: 

 • Αποταμίευση: Βάζοντας λίγα χρήματα στην άκρη, καταλαβαίνουν την αξία του να έχουν στόχους.💰
 • Δαπάνη: Επιλέγουν πώς θα ξοδέψουν και μαθαίνουν τις συνέπειες των επιλογών τους.💸
 • Αναβολή ικανοποίησης: Όταν δεν αγοράζουν κάτι αμέσως, μαθαίνουν να περιμένουν.🧾
 • Αξία της εργασίας: Κατανοούν ότι τα χρήματα δεν έρχονται εύκολα και όποτε τα ζητήσουμε. 

Μέσω του χαρτζιλικιού, τα παιδιά αποκτούν ουσιαστική εμπειρία στην οικονομική αυτονομία και την αξία του να διαχειρίζονται τα χρήματά τους.

Παράγοντες που Επηρεάζουν το Ποσό του Χαρτζιλικιού

Καθορίζοντας το χαρτζιλίκι για τα παιδιά, λαμβάνουμε υπόψη διάφορους παράγοντες. Αρχικά, η οικονομική κατάσταση της οικογένειας παίζει ρόλο, καθώς πρέπει να αντικατοπτρίζει μια ρεαλιστική δυνατότητα για όσο προσφέρεται. Σημαντικός είναι και η ηλικία του παιδιού, αφού διαφορετικές ηλικίες έχουν διαφορετικές ανάγκες και αντιλήψεις για το χρήμα.

 • Οικονομική κατάσταση της οικογένειας
 • Ηλικία του παιδιού
 • Ανάγκες και επιθυμίες
 • Προσωπικότητα του παιδιού και διάθεση για αποταμίευση
 • Εκπαιδευτικοί στόχοι που βλέπουμε μέσα από το χαρτζιλίκι
 • Τοπικό κόστος ζωής

Διδάσκουμε την αξία του χρήματος και τη σημαντικότητα της ανεξαρτησίας μέσω της ρυθμιστικής διαδικασίας της χορήγησης χαρτζιλικιού. 🏦

Το χαρτζιλίκι μπορεί να είναι πολύ περισσότερο από λίγα χρήματα για κέρασμα. Είναι ένα εργαλείο που βοηθάει τα παιδιά να κατανοήσουν την αξία του χρήματος και τη διαχείριση του. Μαθαίνουν τη λογική του να βάζουν στόχους και να προγραμματίζουν τις δαπάνες τους. αλλά και αναπτύσσουν αίσθηση ευθύνης, καθώς τους διδάσκεται να διαχειρίζονται τα χρήματά τους. Τέλος εξασκούνται στην αυτοέλεγχο, αναγκάζοντας τον εαυτό τους να αντιστέκεται στις παρορμητικές αγορές.

Μέσα από το χαρτζιλίκι, λοιπόν, τα παιδιά λαμβάνουν σημαντικά μαθήματα για τη ζωή, ενισχύοντας την ψυχολογική τους ωριμότητα.

Ηλικία και Χαρτζιλίκι: Τι αλλάζει

Καθώς τα παιδιά μεγαλώνουν, η διαχείριση χαρτζιλικιού εξελίσσεται. Το χαρτζιλίκι συχνά αυξάνεται και οι ευθύνες πολλαπλασιάζονται. Μικρότερα παιδιά ίσως λαμβάνουν ελάχιστα ποσά για απλές δραστηριότητες, ενώ μεγαλύτερα παιδιά θα μπορούσαν να διαχειρίζονται ένα συγκεκριμένο budget για ενδυμασία, κινητό ή άλλες προσωπικές ανάγκες.

Είναι σημαντικό να προσαρμόζουμε το χαρτζιλίκι στην ηλικία και στα συμφέροντα του κάθε παιδιού, αλλά και στην οικονομική δυνατότητα της οικογένειας.

Τεχνικές για τον Καθορισμό του Ποσού

 1. Συζήτηση αναγκών και επιθυμιών: Καθίστε με το παιδί και καταλάβετε τι χρειάζεται και τι θέλει.🤝
 2. Έρευνα τιμών αγοράς: Βοηθήστε τα παιδιά να κάνουν μια έρευνα για τις τιμές των προϊόντων που τους ενδιαφέρουν.👛
 3. Σύγκριση με το εισόδημα της οικογένειας: Βάλτε το παιδί να καταλάβει τη σχέση ανάμεσα στα χρήματα που έρχονται και το χαρτζιλίκι του.👨‍👩‍👧‍👦
 4. Καθορισμός στόχων: Ενθαρρύνετε τα παιδιά να θέσουν μικρούς οικονομικούς στόχους για να μάθουν τον σχεδιασμό του προϋπολογισμού.🎯
 5. Πειραματισμός και προσαρμογή: Αρχίστε με ένα ποσό και προσαρμόστε ανάλογα με τις αντιδράσεις και τις συνήθειες του παιδιού.📈

Συχνότητα και Μέθοδος Παροχής Χαρτζιλικιού

Κάθε οικογένεια καθορίζει ανεξάρτητα τη συχνότητα για την παροχή χαρτζιλικιού. Τα παιδιά πρέπει να μαθαίνουν να διαχειρίζονται τόσο τακτικά όσο και μη αναμενόμενα οικονομικά ζητήματα. Για παράδειγμα:

 • Εβδομαδιαία Παροχή: Βοηθά στην εκμάθηση του να προγραμματίζουν μακροπρόθεσμα.
 • Μηνιαία Παροχή: Ενδυναμώνει τις δεξιότητες διαχείρισης μεγαλύτερων ποσών.
 • Κατά Περίπτωση: Αναπτύσσει την ικανότητα να σχεδιάζουν μπροστά για μεμονωμένες αγορές.

Η μέθοδος παροχής έχει επίσης σημασία:

 • Μετρητά: Ενθαρρύνουν την απτή αντίληψη της αξίας του χρήματος.
 • Ψηφιακά: Διδάσκουν τη χρήση σύγχρονων τραπεζικών εργαλείων.

Παγίδες να Αποφευχθούν στον Ορισμό του Χαρτζιλικιού

 • Προσδοκίες που δεν είναι ρεαλιστικές: Ο καθορισμός ποσού που δεν αντικατοπτρίζει την οικονομική κατάσταση της οικογένειας μπορεί να δημιουργήσει λανθασμένες προσδοκίες.
 • Απουσία εκπαίδευσης: Δίνοντας χαρτζιλίκι χωρίς να διδάξουμε πώς να το διαχειρίζονται, είναι σαν να στέλνουμε το παιδί στην αγορά χωρίς πυξίδα.
 • Συνεχής παρέκκλιση: Αν διαρκώς παραχωρούμε επιπλέον χρήματα, το παιδί δεν μαθαίνει να σέβεται τα όρια.
 • Έλλειψη ισορροπίας: Πολύ λίγο χαρτζιλίκι μπορεί να απογοητεύσει ενώ πολύ ίσως να οδηγήσει σε σπατάλη.
 • Δεν ακολουθείται ένα σταθερό πλάνο: Η ανακολουθία στην παροχή και τη συχνότητα μπορεί να προκαλέσει σύγχυση και ανασφάλεια.

Αντιμετωπίζοντας αυτές τις παγίδες, βοηθάμε τα παιδιά να xτίσουν ένα υγιές οικονομικό μέλλον.

Ενθάρρυνση της Αποταμίευσης και της Φιλανθρωπίας

Όταν τα παιδιά μαθαίνουν να διαχειρίζονται τα χαρτζιλίκια τους, αναπτύσσουν εκτός από αίσθηση ευθύνης, την επιθυμία να βοηθούν και τους άλλους. Οι γονείς μπορούν να ενθαρρύνουν και τα δύο αυτά στοιχεία, με τρόπους όπως:

 • Δίνοντας ένα κουμπαρά ώστε να καθιερώσουν την αποταμίευση.
 • Συζητώντας για αιτίες και οργανώσεις που χρειάζονται βοήθεια.
 • Θέτοντας το παράδειγμα, υποστηρίζοντας φιλανθρωπικές ενέργειες ως οικογένεια.
 • Επαινώντας τα παιδιά όταν κάνουν κάποια γενναιόδωρη πράξη.

Με αυτούς τους τρόπους, τα παιδιά μαθαίνουν ότι το χρήμα μπορεί να είναι και μέσο βοήθειας προς τους άλλους, αναδεικνύοντας την αξία της αλληλεγγύης.

Αντιμετωπίζοντας τις Προκλήσεις: FAQ

 • Πώς να εξηγήσω την αξία του χρήματος;
  Ξεκινήστε με βασικά παραδείγματα όπως το κόστος ενός παιχνιδιού και πόσο χρόνο χρειάζεται κάποιος να δουλέψει για να το αποκτήσει.

 • Τι κάνω αν τα ξοδέψουν όλα αμέσως;
  Είναι ευκαιρία να συζητήσετε για τον προγραμματισμό και τη σημασία της αποταμίευσης.

 • Πότε να ξεκινήσω να δίνω χαρτζιλίκι;
  Συνήθως καλό είναι να αρχίσετε όταν το παιδί αρχίζει να κατανοεί τις βασικές μαθηματικές έννοιες.

 • Πώς αποφεύγω να τα δίνω με βάση τη συμπεριφορά;
  Το χαρτζιλίκι δεν πρέπει να είναι μέσο ανταμοιβής ή τιμωρίας, αλλά μάθημα στον χειρισμό χρημάτων.


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published